மனித உடலில் புதிய உறுப்பு கண்டுபிடிப்பு

மனித உடலில் சுமார் 100 ஆண்டுகளாக மறைந்திருந்த புதிய உறுப்பு ஒன்றை அயர்லாந்து நாட்டை சேர்ந்த உடற்கூறு இயல் ஆராய்ச்சியாளர் கண்டுபிடித்துள்ளார்.  அயர்லாந்து நாட்டில் உள்ள லீமெரிக்[…]

Read more

எம்பாமிங்

ஜெயலலிதாவின் கன்னத்தில் நான்கு ஓட்டைகள் தான். ஆனால் சட்டத்தில் இருக்கும் நூறாயிரம் ஓட்டைகளை யார் அடைப்பது.? ஜெயலலிதா கன்னத்தில் எப்படி வந்தன அந்த நான்கு ஓட்டைகள்.?! 10[…]

Read more