உடலை பொன்னிறமாக்கும் சக்தி

உடலை பொன்னிறமாக்கும் செம்பருத்தி   செம்பருத்தி பூவின் ஆங்கிலப் பெயர். ‘ Hibiscus Rosa Sinensis ‘ என்பதாகும். சைனா ரோஸ் என்றும் அழைப்பார்கள். வீட்டுத் தோட்டங்களிலும்[…]

Read more