ஹெர்பல், நேச்சுரல், ஆர்கானிக் – அபாயம்

‘ச்சே… ச்சே… நாங்கள்லாம் புத்திசாலி. ஒன்லி ஹெர்பல், நேச்சுரல், ஆர்கானிக்தான் யூஸ் பண்ணுவோம்’ என்று சொல்வோருக்கு ஒரு விஷயம்… பெரும்பாலான இந்த சமாசாரங்கள் உங்களை வாங்கவைக்கும் உத்தியாக[…]

Read more