ஓணம் திருவிழா வரலாறு

  கேரள தேசத்தை ஆண்ட மகாபலி சக்கரவர்த்திஅசுர குலத்தில் பிறந்திருந்தாலும், அவனது நல்லாட்சி,தேவர்களுக்கு மேலானவனாகஅவனை சீர்தூக்கி விட்டிருந்தது. ★இந்த நிலையில் நாட்டின் நலன் கருதி வேள்வி ஒன்றைநடத்த[…]

Read more