விண்வெளியில் கீரை

விண்வெளியில் கீரை வளர்க்கும் நாசா விஞ்ஞானிகள் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் இலைகோஸ் கீரை வகையை பயிர் செய்யும் முயற்சியில் நாசா விஞ்ஞானிகள் இறங்கியுள்ளனர். பூமியில் பயிரிடப்படுவது போல[…]

Read more