விண்வெளியில் கீரை

விண்வெளியில் கீரை வளர்க்கும் நாசா விஞ்ஞானிகள் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் இலைகோஸ் கீரை வகையை பயிர் செய்யும் முயற்சியில் நாசா விஞ்ஞானிகள் இறங்கியுள்ளனர். பூமியில் பயிரிடப்படுவது போல விண்வெளியில் உள்ள சரவதேச விண்வெளி நிலையத்தில் இலைகோஸ் கீரை வகையை நாசா விஞ்ஞானிகள் பயிர் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆய்வை நாசா விண்வெளி வீரர் ஷேன் கிம்புரோ தொடங்கி வைத்திருக்கிறார். இதுகுறித்து இந்த திட்டத்தின் மேலாளர் நிக்கோல் டம்பர் கூறியதாவது:- நாங்கள் எதிர்ப்பார்த்ததைவிட பணிகள் சிறிது மந்தமாகவே நடைப்பெற்றது. எனினும் …

More