இயற்கை அழிய விடமாட்டோம்

இயற்கை அழிய விடமாட்டோம், இரும்பு பாலம் தேவையில்லை : மனித சங்கிலி பேராட்டம் பெங்களூரு சிட்டியில் இருந்து விமானநிலையம் செல்லும் சாலையில் போக்குவரத்து கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில், பல[…]

Read more