போலிக் ஆசிட் மாத்திரை

பிறவி கோளாறை, கருவிலேயே கண்டறிவதற்கான முயற்சியை மேற்கொண்டு வரும் மருத்துவர், எஸ்.சுரேஷ்: நான், கருப்பையில் வளர்ந்து வரும் குழந்தைகள் தொடர்பான ஆராய்ச்சி மையத்தை, சென்னையில் நடத்தி வருகிறேன்.[…]

Read more