இக்சோரா -இட்லி பூ

இலக்கியப் பெயர் வெட்சி மலர் அல்லது வெட்சிப் பூ. வெண்ணிற வெட்சி, செந்நிற வெட்சி என இரண்டுவகை உண்டு. இக்சோரா பூக்கள் வீட்டுத் தோட்டங்களின் கட்டாய தாவரங்கள் பட்டியலில்[…]

Read more

மயில்கொன்றை

மயில் கொன்றை மயிலின் கொண்டை போலப் பூ இருப்பதால் இப் பெயர் ; ‘கொண்டை’, ‘கொன்றை’ ஆனது; பூக்கள் கொள்ளைஅழகு தருபவை; விதை ஆஸ்துமாவுக்கு மருந்தாகிறது; இலைக் கசாயம்[…]

Read more

பூ பூக்காமல் வரும் பழம்

அத்தி பூத்த மாதிரி என்று சொல்வார்கள். அப்ப அத்திப் பழங்கள் எப்படிக் கிடைத்-திருக்கின்றன என்றெல்லாம் சந்தேகம் எழும்பும். ஒரு மரம் பூக்காமல் காய் ஏது கனி ஏது.[…]

Read more

இரவில் நல்ல தூக்கத்தைப் பெற படுக்கை அறையில் வைக்க வேண்டிய 5 செடிகள்

வீட்டுத் தாவரங்கள் உங்கள் வீட்டிலுள்ள காற்றை தூய்மைப்படுத்தி, ஆக்சிஜெனை வழங்கும். மேலும் உங்கள் வீட்டிற்கு அவைகள் வண்ணம் சேர்க்கும் வகையிலும், உயிரோட்டத்தையும் அளிக்கும். அதனால் நம் படுக்கையறைக்கு[…]

Read more