இந்த ஆண்டு மழை எப்படி இருக்கும்?

 Mr. பிரதீப் ஜான் – கால நிலை குறித்து மிகவும் சரியாக கூறுபவர்.  பிரதீப் ஜானின்  ‘தமிழ்நாடு வெதர்மேன்’ (fb.com/Tamilnaduweatherman) என்ற இவருடைய முகநூல் பக்கம் மிகவும் பிரபலம்.[…]

Read more