பூமியைக் காக்கும் பின்லாந்து!

10 ஆயிரம் ஆண்டு காலத்தில் எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு பூமி வெப்பமாகி வருவதைத்தான் குளோபல் வார்மிங் என்கிறார்கள். ‘உலகம் சூடாகி வருவது என்னவோ உண்மைதான். ஆனால், அது[…]

Read more