கவர்ச்சி பொறி

பூச்சிகள் அதன் சுற்றுச் சூழலில் ஏற்படும் வெளிச்சம் மற்றும் வாசனை துாண்டுதலுக்கு ஏற்ப செயல்படுகின்றன. கவர்ச்சிப் பொறிகள் மூலம் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தி அழிக்கலாம். இயற்கை முறையிலான கவர்ச்சி[…]

Read more

கடவுள் கண்ட தொழிலாளி – விவசாயி

லாபகரமாக மாறுமா வேளாண் தொழில்? இன்று உலக விவசாயிகள் தினம் விவசாயிகள் சேற்றில் கால் வைத்தால்தான் மற்றவர்கள் சோற்றில் கை வைக்க முடியும். ஆனால் எத்தனை பேர்[…]

Read more