பீட்டா அமைப்பு… ஒரு பார்வை

விலங்குகளை நன்முறையில் நடத்த விழைகின்ற மக்கள் (People for the Ethical Treatment of Animals) அல்லதுபீட்டா (PETA) அல்லது PeTA ஜல்லிக்கட்டுக்கு உச்சநீதிமன்றம் தடை விதித்த வழக்கைத் தொடர்ந்த பீட்டா எனப்படும்[…]

Read more