எம்பாமிங்

ஜெயலலிதாவின் கன்னத்தில் நான்கு ஓட்டைகள் தான். ஆனால் சட்டத்தில் இருக்கும் நூறாயிரம் ஓட்டைகளை யார் அடைப்பது.? ஜெயலலிதா கன்னத்தில் எப்படி வந்தன அந்த நான்கு ஓட்டைகள்.?! 10[…]

Read more