பின்னவாலா – யானைகள் இல்லம்

ஒரு யானையே பரவசமூட்டும்… சுமார்      90 யானைகளை ஒரே இடத்தில் பார்க்கும் வாய்ப்பு கிட்டினால்..? அண்மையில் கிட்டியது! வெவ்வேறு வயதில், பல்வேறு சைஸில் யானைகள் மிக அருகில் நடந்து[…]

Read more