டிஜிட்டலுக்கு மாறிய “ முதல் கிராமம்” அறிவிப்பு …..!!!

தெலுங்கானாவில் உள்ள சித்திபேட் மாவட்டத்தை சேர்ந்த “இப்ராஹிம்பூர்” என்ற கிராமம் முழுவதுமாக பணமில்லா பரிவர்த்தனை என்ற டிஜிட்டல் முறைக்கு மாறியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இங்கு 1200 பேர்[…]

Read more