விவசாயிங்க..சாவுங்கப்பா..அப்பத்தான்..

கருகிய பயிர்களை கண்டு மனம் தாளாமல் ஒரே நாளில் 5 விவசாயிகள் பலி..அங்கு பலி. இங்கு பலி என தமிழகத்தில் ஏறக்குறைய 60 விவசாயிகள் மாண்டுபோயிருக்கின்றனர்.. தொழில்[…]

Read more