Did you know

1-முதன்முதலில் உருவாக்கப்பட்ட கேமிராவில் போட்டோ எடுக்க எட்டுமணி நேரம் உட்கார்ந்தே இருக்கணுமாம். (அம்மாடியோவ்) 2-வெங்காயம் நறுக்கும் போது சூயிங்கம் சாப்பிட்டால் கண்ணீர் வராது. (Try பண்ணிப் பாருங்களேன்)[…]

Read more