மன்னிப்பு என்பது ..

மன்னிப்பு என்பது உருது சொல் ஆர்.வி.பதி எழுதிய, ‘உலகம் போற்றும் தமிழறிஞர்கள்’ நூலிலிருந்து: தமிழறிஞர் ஒருவர், தெருவில் சென்று கொண்டிருந்தார். சைக்கிளில் வந்த ஒருவன், கவனிக்காமல் அவர் மீது மோதி விட்டான். அதனால், ‘ஐயா.. மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள்; தெரியாமல் மோதி விட்டேன்…’ என்றான். இதைக் கேட்ட தமிழறிஞர், கோபமாக, ‘மன்னிப்பு என்பது உருது சொல்; பொறுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்பதே சரி…’ என்றார். மோதியவனும் அவ்வாறே கூறி, போய் விட்டான். அந்த தமிழறிஞர், தேவநேய பாவாணர்! enthantamil திருநெல்வேலி …

More