My daddy is the best

♥தயவு செய்து பொறுமையாக படியுங்கள்♥ ♥ என்னுடைய கைபேசி அலறியது. அழைப்பது என் அக்கா என்பதை உணர்ந்து, எடுத்து “ஹலோ அக்கா…” என்றேன். “ஹாய் டி அமுதா…[…]

Read more