காக்கா கத்தினா விருந்தாளிகள் வருவாங்க

அந்த காலத்தில் மாலுமிகள் கடலில் போகும்போது, கரை எங்கிருக்கு என்று தெரியாமல் தவறி போயிட கூடாது என்பதற்காக காக்கைகளை பிடித்து செல்வார்களாம். கரை செல்லும் வழி பற்றிய[…]

Read more