எந்த நாளில் எங்கு சென்றால் நாட்டு பசுவை வாங்கலாம்

ஜல்லிக்கட்டு ஆர்வலர்கள்,  இயற்கை ஆர்வலர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள், நம் தெய்வங்கள் (நாட்டு பசுக்கள் )வெட்ட  படுவதற்கு  விற்பனை  செய்யும்  இடம் முடிந்தால்  தடுத்து  பாரம்பரியத்தை  காத்திடுங்கள். வ.எண்–[…]

Read more

ஒரு பசுவின் ரத்தகண்ணீர்

பசுவாகிய எனக்கு, புணர்வதற்குக் காளை தேவை! உம்பளச்சேரி வகையைச் சேர்ந்த பசுவாகிய நான் ஆச்சாம்பட்டியில் உள்ள செம்மைவனத்தில் வாழ்கிறேன். ’வளத்தி’ என்று எனக்குப் பெயரிட்டிருக்கிறார்கள். வளங்களைத் தருபவள்[…]

Read more

பசுவும் – விஷமும்

பசு ஏதாவது விஷத்தன்மை உடைய உணவை அருந்தினால் அதிலிருந்து கிடைக்கும் பாலை அருந்தினால் நமக்கும் அந்த விஷத்தன்மை வருமா என்று சோதித்து பார்த்ததில் விஞ்ஞானிகள் அதிர்ந்து போனார்கள்.[…]

Read more