வந்துவிட்டது….மின்சாரமில்லா ஏசி.

வெயில்காலம் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது என்று நினத்தாலே நமக்கு வேர்வை வழிய ஆரம்பித்துவிடுகிறது. வெயிலின் வெப்பத்தை குறித்த  கவலையைவிட  வெயில் காலத்தில் ஏசி பயன்பாட்டால் எகிறும் கரண்ட் பில்லை[…]

Read more