கடல்நீரை குடிநீராக்கி குளிர்பானம் தயாரிக்கட்டும்’

‘வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் கடல்நீரை குடிநீராக்கி குளிர்பானம் தயாரிக்கட்டும்” என்று தமிழ்நாடு சமையல் கலை தொழிலாளர் முன்னேற்ற சங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது. இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு சமையல் கலை தொழிலாளர்[…]

Read more