கடல்நீரை குடிநீராக்கி குளிர்பானம் தயாரிக்கட்டும்’

‘வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் கடல்நீரை குடிநீராக்கி குளிர்பானம் தயாரிக்கட்டும்” என்று தமிழ்நாடு சமையல் கலை தொழிலாளர் முன்னேற்ற சங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது. இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு சமையல் கலை தொழிலாளர்[…]

Read more

அதிர்ச்சி – கோக்க கோலா

அதிர்ச்சி! இன்றைய ஆங்கில இந்து பேப்பரை படித்தேன் பக்கம் 5ல் கோக்க கோலா முழுப்பக்க விளம்பரம் இருந்தது. ஒரே ஒரு டப்பா (கீழே உள்ளது) படத்துக்கு எதுக்கு[…]

Read more