சிகரட் விற்பதை நிறுத்திவிட்டோம்

சிகரட் விற்பதை நிறுத்திவிட்டோம்: இலங்கை யாழ்ப்பாணம் அருகில் உள்ள மிருசுவிலில் ஒரு உணவகத்தில் இந்த அறிவித்தல் தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது www.tamilstar.com

Read more