இரண்டாவது வாய்ப்பு

18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் இதை வாசித்தால் நன்று….ஏனெனில் அவர்களுக்கு மட்டும்தான் இது புரியும்…. ? காலை நேரம்., அலுவலகத்திற்கு கிளம்பியாக வேண்டும் நான். ? செய்தித் தாளை[…]

Read more