35000 பெண்களுடன்

35000 பெண்களுடன் உறவு வைத்துக் கொண்ட பிடல் காஸ்ட்ரோ: வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்! கியூபா நாட்டின் ஜனாதிபதியும், புரட்சியாளருமான பிடல் காஸ்ட்ரோ கடந்த 6 தினங்களுக்கு முன்னர்[…]

Read more

ஃபிடல் காஸ்ட்ரோவும் முருங்கக்காயும்

கியூபாவின் புரட்சி நாயகன் ஃபிடல் காஸ்ட்ரோ தனது வீட்டுத் தோட்டத்தில் முருங்கை மரம் வளர்த்து வருகிறார்! என்பதே அந்த செய்தி. அவர் எப்படி முருங்கை மரத்தை அறிந்தார்?[…]

Read more