முதல்வருக்கு வந்தது மாரடைப்பல்ல… இதை படியுங்கள்

மாரடைப்பு என்பதும் கார்டியாக் அரெஸ்ட் என்பதும் பொதுவாக ஒரே மாதிரியான அர்த்தத்தில் நம்மால் சொல்லப்படுகின்றன.  ஆனால் இவை இரண்டும் ஒன்றல்ல. முதல்வருக்கு மாரடைப்பு என்று தவறாக சொல்லப்படுகிறது.[…]

Read more