கார் எண் விலை 60 கோடி

துபாயில் ரூ.60 கோடிக்கு கார் எண் ஏலம் விடப்பட்டது. அதை இந்திய தொழில் அதிபர் பல்விந்தர் சஹானி என்ற அபு சபா வாங்கினார். துபாயில், கவர்ச்சிகரமான வாகன[…]

Read more