முட்டை ஓடுகளை சாப்பிடுங்க…..

முட்டை எல்லோரும் விரும்பிச் சாப்பிடும் உணவில் ஒன்று. ஆனால் முட்டையை உடைத்து அந்த ஓடுகளைத் தூக்கி எறிந்துவிடுவோம். ஆனால் ஆயிரக்கணக்கான ரூபாய் கொடுத்து, வெளிநாட்டில் இருந்து தயாரித்து[…]

Read more