பைக்கில் பிக்அப் அதிகரிக்க

புதிதாக பைக் வாங்கியபொழுது இருந்த பிக்அப் நாளுக்குநாள் குறைகின்றதா ? சர்வீஸ் செய்த பிறகு கிடைத்த பிக்அப் சில வாரங்களிலே குறைகின்றதா ? என்ன காரணம் பிக்அப்[…]

Read more