​உறவில் விரிசல்: களையவேண்டிய பத்து காரணங்கள்

​உறவில் விரிசல்: களையவேண்டிய பத்து காரணங்கள்! ————————— செல்போன் வருகைக்கு முந்தைய காலத்தில் காதலை சொல்லவே ஆணுக்கும் பெண்ணுக்குமான தயக்கம் நிறைய இருக்கும். பார்வையாலேயே பல நாட்கள்[…]

Read more