விவசாயத்தை மட்டுமல்ல… பறவைகளையும் பாதிக்கும் வறட்சி

நம் தமிழ்நாட்டில் விலங்குகளையும், பறவைகளையும் காக்க வனவிலங்கு காப்பகங்கள், சரணாலயங்கள், பறவைகள் சரணாலயங்கள் என பல இருக்கின்றன. வந்தாரை வாழ வைக்கும் தமிழகம், இது மனிதர்களுக்கு மட்டுமல்ல,[…]

Read more