தயவு கூர்ந்து புகை பிடிப்பதை இன்றோடு நிறுத்துங்கள்

​ஒரு போக்குவரத்து சமிக்ஞையில் ஒரு ஊனமுற்ற சிறுமி நின்று கொண்டிருந்தாள் அங்கு ஒரு கார் வந்து நின்றது. அந்த சிறுமி சிறிது நேரம் அந்த காரில் உள்ள[…]

Read more