இந்தியாவின் மூத்த பத்திரிகையாளர்

மிசோரம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த 90 வயது லல்பியாக்தங்கா பச்சாவு தான் தற்போது நாட்டின் மிக மூத்த பத்திரிகையாளர். மிசோரம் பத்திரிகையாளர் சங்கம் மற்றும் அம்மாநில தகவல் தொடர்புத்[…]

Read more