புல்லட் ரயிலை நிறுத்திய பாம்பு

பாம்பு ஒன்று ஓடும் புல்லட் ரயிலை நிறுத்தியது என்றால் நம்பமுடிகிறதா? ஆம் உண்மைதான். ஜப்பானில் அதிவேக புல்லட் ரயில்கள் ஓடுவது நாம் அறிந்ததே, டோக்யோ புல்லட் ரயில்[…]

Read more