ஸ்டீவ் ஜாப்சின்( Steve Jobs) இறுதி வரிகள்.

ஆப்பிள் நிறுவனர் ஸ்டீவ் ஜாப்சின்( Steve Jobs) இறுதி வரிகள். நான் வணிகவுலகில் வெற்றியின் உச்சத்தைத் தொட்டிருக்கிறேன். பிறரின் பார்வையில் என் வாழ்க்கை வெற்றிகரமானதுதான். எப்படியிருந்தாலும் என்னுடைய[…]

Read more