ஜெயலலிதா உடல் நிலை: ‘எக்மோ’

ஜெயலலிதா உடல் நிலை கவலைக்கிடமாகியுள்ள நிலையில் அவர் ‘எக்ஸ்ட்ராகார்ப்போரியல் மெம்ப்ரேன் ஆக்ஸிஜெனேஷன்’ (ECMO) என்ற இருதய மற்றும் மூச்சு உதவி அமைப்புடன் இருந்து வருவதாக செய்திகள் வந்துள்ளன.[…]

Read more