கோபத்தை அடக்கச் சுலபமான வழிகள்..!.

1. பொருட்படுத்தாதீர்கள். ———————————— உங்களைப் பற்றி அவதூறாகவோ, மிக மட்டமாகவோ யார் பேசினாலும் அதைக் காதில் வாங்கிக் கொள்ளாதீர்கள். அதைக் கண்டு கொள்ளாமல் விட்டுவிடுங்கள். எதிரிகள் ஏமாந்து[…]

Read more