முன்னோர்களின் திறமை

நவீன அறிவியலுக்கு சவால் விடும் கோயில்கள்& சிற்பங்கள். என்னவொரு துல்லியமான சிற்பக்கலை! சிற்பத்தில் உள்ள ஐந்து உடல்களுக்கும் அந்த ஒரு தலை பொருந்துகிறது. உடலானது பஞ்ச பூதங்களின்[…]

Read more