கருச்சிதைவுக்கான அறிகுறி

கருச்சிதைவு ஏற்படப் போகிறது என்பதை வெளிக்காட்டும் சில அறிகுறிகள்! கர்ப்பத்தின் ஆரம்ப மூன்று மாத காலத்தில் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். இக்காலத்தில் பெண்களுக்கு எளிதில் கருச்சிதைவு ஏற்படும்[…]

Read more