ஆடி

 ஆடி லோகோ கார் நிறுவனங்களின் சின்னங்களில் மிகவும் சிறப்பான வடிவமைப்பு கொண்டது ஆடி லோகோ. 4 வளையங்கள் இணைந்திருப்பது போன்ற இந்த லோகோவின் பின்னால் இருக்கும் சுவாரஸ்யம்[…]

Read more