70 வயது தந்தைக்கு நேர்ந்த கொடுமை

70 வயது தந்தைக்கு நேர்ந்த கொடுமை..! சென்னையை கண்கலங்க வைத்த சோகம்  ‘தென்னையப் பெத்தா இளநீரு…. பிள்ளையப் பெத்தா கண்ணீரு’ என்ற வரி சென்னையில் நிரூபணமாகி இருக்கிறது.[…]

Read more