ஏழுவித_ஆச்சரியங்கள்

​*ஏழுவித_ஆச்சரியங்கள்* 1. *மரணம்என்பது நிச்சயிக்கப்பட்ட நேரத்தில் வந்தே தீரும் என்பதை*  *அறிந்த மனிதர்கள்,*  *கவலைப்படாமல்,* *தன் கடமைகளச்* *செய்யாமல்* *சிரித்துக் கொண்டிருப்பது* *ஆச்சரியம்…* 2. *ஒரு நாளில்[…]

Read more