அர்னால்டு – 6 விதிகள்

1) உங்களை நம்புங்கள்   2) சில விதிகளை உடையுங்கள் 3) தோல்வி கண்டு பயப்படவேண்டாம் 4) எதிர்மறை சொல்பவர்களை புறக்கணிக்கவும் 5) நரகத்தில் வேலை செய்வது போல வேலை பார்க்கவும் 6) மற்றவர்களுக்கு உதவுங்கள்

Read more