570 கோடி யாருடையது 1600 கோடி  யாருடையது

 
 

570 கோடி யாருடையது 1600 கோடி யாருடையது

570 கோடி யாருடையது 1600 கோடி  யாருடையது என்று நாங்க முதல்வரிடமோ, அமைச்சர்களிடமோ மைக்க நீட்டி கேட்க தெம்பும் இல்லை  திரானியும் இல்லை.  உங்களைப்போல் நாளு பேரு கிடைச்சா  பொழப்ப ஓட்டிக்குவோம். கபாலி நியூஸ், அப்பாவிக நியூஸ் கெடச்சா  அதை வச்சுபிக்கப் பண்ணி போய்குவோம்யா  பிக்கப் பண்ணி போய்குவோம்..!! இப்படிக்கு மீடியா..