48 நாளில் எய்ட்ஸ் மற்றும கேன்சர் ஐ குணமடைய வைக்கும் மூலிகை

 
 

48 நாளில் எய்ட்ஸ் மற்றும கேன்சர் ஐ குணமடைய வைக்கும் மூலிகை

விஷ்ணுகிரந்தை 48 நாளில் எய்ட்ஸ் மற்றும கேன்சர் ஐ குணமடைய வைக்கும் மூலிகை..! உலக ஆராட்சிக்கே சவால் விடும் நம் தமிழரின் கண்டுபிடிப்பு, எளிதில் கிடைக்கும் அந்த மூலிகையின் பெயரை கூறுகின்றார்…. கொட்டக்கரந்தை. மூலிகையின் பெயர் –: கொட்டக்கரந்தை. தாவரவியல் பெயர் -: SPHOERANTHUS MIRTUS. ;தாவரக்குடும்பம் -: ASTERACEAE. வேறு வகைகள் -: 1. SPHOERANTHUS SENEGACENSIS. 2. SPHOERANTHUS ANGOLENSIS. 3. SPHOERANTHUS HIRTUS. 4. SPHOERANTHUS POLYCEPHALUS. வேறு பெயர்கள் – விஸ்ணுகரந்தை. மொட்டப்பாப்பாத்தி, நாறும் கரந்தை என்பன. ஆங்கிலத்தில் EAST INDIAN GLOBE-THISTLE & RICE FIELD WEED. பயன்படும் பாகங்கள் -: செடிமுழுதும். வளரியல்பு -: கொட்டக்கரந்தை ஈரமான வளமான இடங்களில் வளரக்கூடியது. முக்கியமாக வயல்களில் நெல்லுடன் கழையாகவும் வரப்போரங்களிலும் வளரக்கூடியது. இதன் தாயகம் ஆப்பிரிக்கா. இது சுமார் 30-60Read More