40-45 வயதில்

40-45 வயதில் ஷுகரோ, BPயோ, கொலஸ்ட்ராலோ தெரிந்தவுடன்தான் நம்மில் பலருக்கு உடம்பு ஆரோக்கியம் பற்றிய திடீர் ஞானோதயம் வரும்..! அந்த anxietyயில் நாம் செய்யும் தவறுகள் இரண்டு:[…]

Read more