36 நாள் பேரவை… தலை சுற்ற வைக்கும் செலவுகள்… ஜெனரேட்டர் வாடகை மட்டும் ரூ.5.24 லட்சமாம்

36 நாள் பேரவை… தலை சுற்ற வைக்கும் செலவுகள்… ஜெனரேட்டர் வாடகை மட்டும் ரூ.5.24 லட்சமாம் ! தமிழக சட்டப்பேரவையில் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு செலவாகும் என[…]

Read more