26  நோய்களுக்கும் தீர்வளிக்கும் ஒரே மூலிகை காய்

 
 

26  நோய்களுக்கும் தீர்வளிக்கும் ஒரே மூலிகை காய்

​🌹26  நோய்களுக்கும் தீர்வளிக்கும் ஒரே மூலிகை காய்* 🌺 *சித்த‍ மருத்துவம் குறிப்பிடும் எந்த ஒரு மூலிகையிலும் நீங்கள் எடுத்துக் கொண்டாலும் அதில்* *பக்க‍விளைவுகளோ அல்ல‍து பின் விளைவுகளோ கிடை யாது. அந்த வரிசையில்* *26 (இருபத்தி ஆறு) விதமான நோய்களுக்கும் ஒரே மருந்தாக தீர்வளிக்கும் வல்ல‍மை கொண்ட ஓர் அதிசய* *மூலிகைத்தான் இங்கு நாம் பார்க்க‍* *விருக்கிறோம்.* *இம்மூலிகை காயால்* *குணமாகும் நோய்களை முதலில் பார்ப்போம்.* 🌺🌿 *1. கண் பார்வைக் கோளாறுகள்* *2. காது கேளாமை* *3. சுவையின்மை* *4. பித்த நோய்கள்* *5. வாய்ப்புண்* *6. நாக்குப்புண்* *7. மூக்குப்புண்* *8. தொண்டைப்புண்* *9. இரைப்பைப்புண்* *10. குடற்புண்* *11. ஆசனப்புண்* *12. அக்கி, தேமல், படை* *13. பிற தோல் நோய்கள்* *14. உடல் உஷ்ணம்* *15. வெள்ளைப்படுதல்* *16. மூத்திரக்Read More